Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Genel Kurallar

 • Kaynakça ile birlikte 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Makale özet ve metinleri, Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.
 • Makaleler, sayfa kenarları üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak 1,5 satır aralıklı, iki yana dayalı ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 • Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik vb.nin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılmalıdır.

Özetler

 • Makalenin 150-200 kelime arası Türkçe ve İngilizce kısa özeti ile 700-750 kelime arası genişletilmiş İngilizce özetleri/ extended abstract olmalıdır. Özetler, Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır. Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir.
 • Özetlerin altında, italik karakterlerle 3-5 kelime arası Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer verilmelidir.

Başlıklandırma

 • Başlıklandırmada iki yöntemden biri tercih edilebilir
  • Birinci Tarz (tercih edilmesi beklenen): Tüm başlıklar kalın olacak şekilde numaralandırma sistemi (1. , 1.1. , 2. , 2.1.) biçiminde kullanılabilir.
  • İkinci Tarz: Numaralandırmadan, sadece başlık olarak verilebilir. Ana başlıklar kalın, alt başlıklar italik olacak şekilde düzenlenmelidir.

Kaynak Gösterme

 • Kaynak gösterme formatı metin içi atıf yöntemine dayalı APA 6. ölçütlerine uygun olmalıdır.
 • Örnekler
  • Tek yazarlı için; (Kessler, 1940, s. 36)
  • İki yazarlı için; (Tuna ve Yalçıntaş, 2011, s. 153)
  • İkiden fazla ise; (Özdemir vd., 2010, s. 25)
  • Metin içinde birden fazla yapılan atıflar önce basıma göre kronolojik olarak yapılmalıdır. Örnek:
   • (Zaim, 1990, s. 25; Kutal, 2010, s. 120; Dereli, 2011, s. 49)
  • İnternet kaynakları için, çevrimiçi anında kaynağın sayfadan indirildiği tarih esas alınmalıdır. Örnek:
   • (Parlak, 12 Aralık 2015) veya sayfası belli ise (Parlak, 12 Aralık 2015, s. 25)

Kaynakça Yöntemi

 • Tek Yazarlı Kitap için Örnek
  • Zaim, S. (1992). Çalışma Ekonomisi (9. Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Çok Yazarlı Kitap için Örnek
  • Tuna, O., Yalçıntaş, N. (2011). Sosyal Siyaset. İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Editörlü Kitap için Örnek
  • Tokol, A., Alper, Y. (Ed.) (2012). Sosyal Politika (2. Baskı). Bursa: Dora Yayınları.
 • Editörlü Kitapta Bölüm için Örnek
  • Murat, S. (2003). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı. Aykaç, M., Parlak, Z. (Ed.), Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri (ss. 45-91). İstanbul: Elif Kitabevi
 • Dergide yayınlanan makaleler için örnekler
  • Akgeyik, T. (2006). Sosyal Güvenlikte Reform Eğilimleri: Geleneksel Sistemlerden Bireysel Emeklilik Programlarına Dönüşüm. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 51, 47-99.
 • Çeviriler için örnekler
  • Neumark, F. (2006). Boğaziçi'ne Sığınanlar (Türkiye'ye İltica Eden Alman İlim Siyaset ve Sanat Adamları; 1933-1953). (Ş. A. Bahadır, Çev.) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • İnternet kaynakları için örnekler
  • Lindquist, G. S. (01 Ocak 2011), Unemployment Insurance, Social Assistance and Activation Policy in Sweden, Erişim Tarihi: 22 Ocak 2011, http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/DE%2007/Sweden_DE_07.pdf.
 • Tezler için örnek
  • Özgür, A. (2008). Pension Reform: The Turkish Case in The European Context (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). ODTÜ SBE, Ankara.
Makale Gönderimi; Sempozyum web sitesinde yer alan Bildiri Gönderme Sistemi üzerinden online yapılacaktır.