Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu Hakkında

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu Hakkında

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu

İİslam İktisadı alanında gündeme getirilmesinin gereğine inandığı konularda, nitelikli ve saygın bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla, İstanbul İktisatçılar Derneği, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin bilimsel bir etkinliği olarak tasarlanmıştır. Sempozyumda her yıl farklı bir iktisadi veya sosyal sorun ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Sempozyuma aralarında akademisyenler, işadamları, entellektüeller, bürokratlar ve sivil toplum kurumları temsilcileri gibi toplumun geniş kesimlerinden katılım sağlanmaktadır. Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde organize edilmektedir ve sempozyum süresince her iki dilde de tercüme hizmeti sunulmaktadır.

21. Yüzyılda İslam Ekonomisini Yeniden Düşünmek

110. Sempozyum birbirleriyle ilintili iki temel amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Birincisi, İslam ekonomisinin genelde bütün insanlığın ve özelde İslam toplumlarının yaşadıkları iktisadi ve sosyo-ekonomik krizlerin aşılması için önerdiği klasik ve modern kurumsal stratejilerin tekrar keşfedilmesine bilimsel katkı sağlamaktır. İkincisi ise, İslam ekonomisini, iktisadi aktörlerin etkinlik ve eşitliği bir arada gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları normatif aklı sağlayan yegâne iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır.