Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu Hakkında

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu Hakkında

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu

İslam İktisadı alanında gündeme getirilmesinin gereğine inandığı konularda, nitelikli ve saygın bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla, İstanbul İktisatçılar Derneği ve İstanbul Üniversitesinin  bilimsel bir etkinliği olarak tasarlanmıştır. Sempozyumda her yıl farklı bir iktisadi veya sosyal sorun ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Sempozyuma aralarında akademisyenler, işadamları, entellektüeller, bürokratlar ve sivil toplum kurumları temsilcileri gibi toplumun geniş kesimlerinden katılım sağlanmaktadır. Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde organize edilmektedir ve sempozyum süresince her iki dilde de tercüme hizmeti sunulmaktadır. 


11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu

    “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli”

Türkiye ekonomisi için uygulanabilir ve somut öneriler geliştirilmesine yönelik olarak, “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” teması ile hazırlanmıştır. 4 temel alanda (İktisat Tarihi, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Finansal Piyasalar ve Sosyal Politika) uzman ve yetkin akademisyenler koordinatörlüğünde uygulamaya yönelik geliştirilmiş proje önerilerinin müzakeresinin ve tanıtımının yapılması üzerine İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ve İstanbul Üniversitesi  program sahipliğinde 7 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.