SEZAM Hakkında

SEZAM Hakkında

SABAHATTİN ZAİM ARAŞTIRMA MERKEZİ (SEZAM)

SSEZAM, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in 9 Aralık 2007 tarihinde kaybetmemiz sonrasında, hocamızın eserlerini ve düşüncelerini yaşatmak, misyonunu üstlenecek nesillerin yetişmesine fırsat sağlayacak akademik ve sosyal çalışmalar yapmak amacıyla İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) bünyesinde kurulmuş bir araştırma merkezidir.

Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Araştırma Merkezi Faaliyetleri
  • Düzenli olarak ulusal ve uluslararası Konferans, Sempozyum ve Paneller tertip etmek
  • Araştırma ve Raporlar hazırlamak
  • İlgili alanda yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini ve kitap çalışmalarını basmak
  • Dergi hazırlamak ve yayınlamak
  • Kurs Seminer ve Atölye çalışmaları gibi eğitim faaliyetleri organize etmek
  • Bireylerin ve toplumun sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştirmek

SSEZAM İstişare Kurulu, her yıl, hocamızın vefat ettiği 9 Aralık’ı takip eden Cumartesi günü Prof. Dr. Sabahattin Zaim hocamızı anma ve anlama etkinliği yanı sıra Uluslararası Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumunu gerçekleştirmektedir.

009 Aralık 2007 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan ve İKDER’ in şeref üyesi olan merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim’i anmak ve anlamak üzere başlayan, üçüncü yılından itibaren her yıl farklı bir temanın işlendiği bir konsepte dönüşen “Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu, İKDER tarafından hocamızın yakından ilgilendiği İslam ve ekonomi alanında yoğunlaşarak 2018 yılından itibaren uluslararası düzeyde Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hatırasına: Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu -10 olarak gerçekleştirilecektir.