Sempozyum Programı

Sempozyum Programı

13. Prof. Dr. Sabahaddin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu “Covid-19 Dönemi ile Tarihten Günümüze Piyasa Müdahalelerinde İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulamaları” temasıyla 11 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Doktora Salonunda gerçekleştirilecektir.


10:00 – 11:00 / AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkan Vekili

10:00 – 10:15

 

Rıdvan DURAN

İKDER Başkanı

10:15 – 10:25

 

Prof. Dr. Mahmut AK

İstanbul Üniversitesi Rektörü

10:25 – 10:35

 

Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı

10:35 – 10:45

 

Dr. Mehmet MUŞ (Katılımları dahilinde)

T.C. Ticaret Bakanı

10:45 – 11:00

 

11:30 – 12:30 / ARA

 

11:30 – 12:30 / 1. Oturum: COVİD-19 VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer BOLAT

İstanbul Ticaret Üniversitesi


Prof. Dr. Bekir KAYACAN    

İstanbul Üniversitesi

Covid-19 Salgınının Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Etkileri

 

Prof. Dr. Lokman GÜNDÜZ

FSMV Üniversitesi İİBF Dekanı

Covid-19 Sürecinde Enflasyonla Mücadele ve Fiyat İstikrarı

 

Mustafa Berk ERDAL

Ekonomist

Covid-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri ile Mücadelede İslami Finans Kurumları

 

12:30 – 13:00 / ARA

 

13:00 – 14:30 / 2. Oturum: İSLAM İKTİSAT TARİHİNDE PİYASA MÜDAHALELERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer KARAOĞLU

İstanbul Üniversitesi

 

Prof. Dr. Ekrem Erdem

Erciyes Üniversitesi

Ahilik Geleneğinde Piyasanın İşleyişi: Sivil bir Düzenleme ve Denetleme Örneği

 

Doç. Dr. Abdurrahman YAZICI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Zorunlu Hallerde İslam İktisadında Piyasa Müdahalesi

 

Doç. Dr. Cem KORKUT

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Vakıf Kurumu ve Fiyat İstikrarı

 

Dr. Mücahit ÖZDEMİR

Sakarya Üniversitesi

İslami Sosyal Finans Uygulamaları ve Piyasa Etkisi