Sempozyum Programı

Sempozyum Programı

12. ULUSLARARASI İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU PROGRAM AKIŞI

“Faizsiz Finansta Risk Paylaşımına Dayalı Finansal Araçlar”

5 ARALIK 2020 – Çevrimiçi/Online Sempozyum


09:30 – 11:10 / AÇILIŞ KONUŞMALARI

09:30 – 09:40 / Mustafa BOLAT || İKDER Başkanı

09:40 – 09:50 / Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ || Sempozyum Düzenleme Kur. Bşk.

09:50 – 10:00 / Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA || İSİFAM Müdürü

10:00 – 10:20 / Prof. Dr. Mahmut AK || İstanbul Üniversitesi Rektörü

10:20 – 10:40 / Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ || T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yrd.

10:40 – 11:10 / Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ || AK PARTİ Genel Başkan V.


11:10 – 11:30 / / ARA


11:30 – 12:30 / 1. OTURUM: SABRİ ORMAN HOCA VE İSLAM İKTİSADINA KATKILARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sayım YORĞUN || İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı

• Prof. Dr. Erol ÖZVAR || Marmara Üniversitesi Rektörü

• Prof. Dr. Necdet ŞENSOY || İstanbul Ticaret Üniversitesi

• Prof. Dr. Mesut IDRIZ || University of Sharjah


12:30 – 13:00 / / ARA


13:00 – 14:30 / 2. OTURUM: FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ İNŞASI

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet BABACAN || İstanbul Medipol Üniversitesi, TCMB

1.Tebliğ: “Circular Economy - A Post Covid19 Paradigm for Islamic Economics”

• Prof. Dr. Tariqullah Khan || İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

2.Tebliğ: “Bireysel Tasarruf Boyutunda Yeni Bir Finansal Sistem İnşası”

• Prof. Dr. Davut Pehlivanlı || İstanbul Üniversitesi

• Evren Yaşar || Kuveyt Türk Katılım Bankası

• H. Hüseyin Deniz || Kuveyt Türk Katılım Bankası

3.Tebliğ: “Sustainability, Trust and Blockchain Applications in Islamic Finance: Best

Practices and Fintech Prospects

• Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan || Hamad bin Khalifa University


14:30 – 15:00 / / ARA


15:00 – 16:30 / 3. OTURUM: RİSK PAYLAŞIMINA DAYALI FİNANSAL ARAÇLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer KARAOĞLU || İstanbul Üniversitesi

1.Tebliğ: “Doğal ve Sosyal Çevreye Duyarlı Yatırımda Ortaklığa Dayalı Sukuk Modeli”

• Prof. Dr. Mehmet Saraç || İstanbul Üniversitesi

• Esma Karabulut || Türkiye Emlak Katılım Bank. A.Ş.

2.Tebliğ: “Yatırım Fonlarının Risk Paylaşım Esasına Göre Kullanımı ve Fıkhî Tahlili”

• Doç. Dr. Abdullah Durmuş || İstanbul Üniversitesi

3.Tebliğ: “Konvansiyonel finansmana alternatif bir ürün önerisi: Tedarikçi Finansmanı

Ürünü”

• Dr. Okan Acar ||Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Murat Alabacak || Kuveyt Türk Katılım Bankası


16:30 – 17:00 / / ARA


17:00 – 18:30 / 4. OTURUM: İSLAMİ FİNANSAL OKUR-YAZARLIK

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA || İstanbul Üniversitesi & İSİFAM Müd.

1.Tebliğ: “Islamic Financial Literacy in Gulf Countries”

• Asst. Prof. Dr. Dalal Aassouli || Hamad bin Khalifa University

2.Tebliğ: “Islamic Financial Literacy in South East Asia”

• Dr. Hety Budiyanti || Universitas Negeri Makassar

3.Tebliğ: “Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Mevcut Durumu: Karşılaştırmalı Analiz ve Politika Önerileri”

• Doç. Dr. Şakir Görmüş & Araş. Gör. Mervan SELÇUK & Araş. Gör. Salih ÜLEV & Araş. Gör. Hakan ASLAN || Sakarya Üniversitesi