Sempozyum Çağrısı

Sempozyum Çağrısı

12. ULUSLARARASI İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU

“Faizsiz Finansta Risk Paylaşımına Dayalı Finansal Araçlar”

5 Aralık 2020 / Türkiye

09 Aralık 2007 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşan ve İKDER’ in şeref üyesi olan merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim’i anmak ve anlamak üzere başlayan, üçüncü yılından itibaren her yıl farklı bir temanın işlendiği bir konsepte dönüşen “Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu, İKDER tarafından hocamızın yakından ilgilendiği İslam ve ekonomi alanında yoğunlaşarak 2018 yılından itibaren uluslararası düzeyde gerçekleştirilmektedir. Sempozyum dizisinin birbirleriyle ilintili iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, İslam ekonomisinin genelde bütün insanlığın ve özelde İslam toplumlarının yaşadıkları iktisadi ve sosyo-ekonomik krizlerin aşılması için önerdiği klasik ve modern kurumsal stratejilerin tekrar keşfedilmesine bilimsel katkı sağlamaktır. İkincisi ise, İslam ekonomisini, iktisadi aktörlerin etkinlik ve eşitliği bir arada gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları normatif aklı sağlayan yegâne iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır.

2018 yılında gerçekleştirdiğimiz “21. Yüzyılda İslam Ekonomisini Yeniden Düşünmek” temalı 10’uncu Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu’nun başarısı ve akademik etkileri sonrasında, 11’inci Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu Türkiye ekonomisi için uygulanabilir ve somut öneriler geliştirilmesine yönelik olarak, “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” teması ile hazırlanmıştır. 11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” temasıyla 07 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenmiştir. Bu sempozyum önceki etkinliklerden ve çevre kurumların düzenlediği İslam İktisadı alanındaki diğer sempozyumlardan farklı bir formatla hazırlanmıştır. Tek gün olarak düzenlenen sempozyum, 4 ana oturum da yapılan 5 proje sunumunun ve içerdiği önerilerin her oturumda alanında uzman kişiler tarafından müzakeresinin yapılması yöntemi ile diğer tebliğli sempozyumlardan ayrışmıştır. 11'inci sempozyumun temel alanlarından birisi olarak "finansal sistem ve piyasalar" temasının derinleştirilerek dünya uygulamalarının incelendiği ve nihayetinde Türkiye’de faizsiz bir finansal sisteminin inşasına yönelik özgün, somut ve uygulanabilir önerilerin tebliğ olarak sunulacağı 12’inci Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

12. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu “Faizsiz Finansta Risk Paylaşımına Dayalı Finansal Araçlar” temasıyla 5 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi/online olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde organize edilmektedir ve her iki dilde de tercüme hizmeti sunulmaktadır.

İstanbul İktisatçılar Derneği Yönetim Kurulu