Düzenleyen Kurumlar

Düzenleyen Kurumlar

İSTANBUL İKTİSATÇILAR DERNEĞİ (İKDER)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İSİFAM)