Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ – İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Davut PEHLİVANLI – İstanbul Üniversitesi

Mustafa BOLAT – İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) Başkanı

Araş. Gör. Muhammed Erkam KOCAKAYA – İstanbul Üniversitesi

Araş. Gör. Dr. Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU – İstanbul Üniversitesi

Araş. Gör. Batuhan Buğra AKARTEPE – İstanbul Üniversitesi