12. Yıl
 • On İkinci Uluslararası
  İslam ve Ekonomi Sempozyumu
  5 Aralık 2020, Çevrimiçi/Online Sempozyum
 • Faizsiz Finansta Risk Paylaşımına Dayalı
  Finansal Araçlar
  Temasıyla
 • On İkinci Uluslararası
  İslam ve Ekonomi Sempozyumu
  5 Aralık 2020, Çevrimiçi/Online Sempozyum

Genel bakış

Sempozyum Hakkında

2018 yılında gerçekleştirdiğimiz “21. Yüzyılda İslam Ekonomisini Yeniden Düşünmek” temalı 10’uncu Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu’nun başarısı ve akademik etkileri sonrasında, 11’inci Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu Türkiye ekonomisi için uygulanabilir ve somut öneriler geliştirilmesine yönelik olarak, “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” teması ile hazırlanmıştır. 11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” temasıyla 07 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenmiştir. Bu sempozyum önceki etkinliklerden ve çevre kurumların düzenlediği İslam İktisadı alanındaki diğer sempozyumlardan farklı bir formatla hazırlanmıştır. Tek gün olarak düzenlenen sempozyum, 4 ana oturum da yapılan 5 proje sunumunun ve içerdiği önerilerin her oturumda alanında uzman kişiler tarafından müzakeresinin yapılması yöntemi ile diğer tebliğli sempozyumlardan ayrışmıştır. 11'inci sempozyumun temel alanlarından birisi olarak 'Finansal sistem ve piyasalar' temasının derinleştirilerek dünya uygulamalarının incelendiği ve nihayetinde Türkiye’de faizsiz bir finansal sisteminin inşasına yönelik özgün, somut ve uygulanabilir önerilerin tebliğ olarak sunulacağı 12’inci Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

12. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu “Faizsiz Finansta Risk Paylaşımına Dayalı Finansal Araçlar” temasıyla 5 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi/online olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde organize edilmektedir ve her iki dilde de tercüme hizmeti sunulmaktadır.

Sempozyum Programı Canlı Yayın Linki

Faizsiz Finansta Risk Paylaşımına Dayalı Finansal Araçlar

09:30 – 11:10 / AÇILIŞ KONUŞMALARI
Mustafa BOLAT
İKDER Başkanı
 • 09:30 – 09:40
Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
 • 09:40 – 09:50
Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA
İSİFAM Müdürü
 • 09:50 – 10:00
Prof. Dr. Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü
 • 10:00 – 10:20
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
T.C. Gençlik ve Spor Bkan Yardımcısı
 • 10:20 – 11:40
Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ
AK PARTİ Genel Başkan Vekili
 • 10:40 – 11:10
11:10 – 11:30 / ARA
11:30 – 12:30 / 1. Oturum: SABRİ ORMAN HOCA VE İSLAM İKTİSADINA KATKILARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sayım YORĞUN
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Marmara Üniversitesi Rektörü
 • Müzakereci
Prof. Dr. Necdet ŞENSOY
İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Müzakereci
Prof. Dr. Mesut IDRIZ
University of Sharjah
 • Müzakereci
12:30 – 13:00 / ARA
13:00 – 14:30 / 2. Oturum: FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ İNŞASI
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mehmet BABACAN
İstanbul Medipol Üniversitesi & T.C. Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi
1. Tebliği Sunan: Prof. Dr. Tariqullah Khan
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Circular Economy - A Post Covid19 Paradigm for Islamic Economics
2. Tebliği Sunan: Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI & Evren YAŞAR & H. Hüseyin DENİZ
İstanbul Ünivesitesi
 • Bireysel Tasarruf Boyutunda Yeni Bir Finansal Sistem İnşası
3. Tebliği Sunan: Prof. Dr. Ahmet Faruk AYSAN
Hamad bin Khalifa University
 • Sustainability, Trust and Blockchain Applications in Islamic Finance: Best Practices and Fintech Prospects
14:30 – 15:00 / ARA
15:00 – 16:30 / 3. Oturum: RİSK PAYLAŞIMINA DAYALI FİNANSAL ARAÇLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer KARAOĞLU
İstanbul Üniversitesi
1. Tebliği Sunan: Prof. Dr. Mehmet Saraç & Esma KARABULUT
İstanbul Üniversitesi & Türkiye Emlak Katılım Bankası
 • Doğal ve Sosyal Çevreye Duyarlı Yatırımda Ortaklığa Dayalı Sukuk Modeli
2. Tebliği Sunan: Doç. Dr. Abdullah Durmuş
İstanbul Üniversitesi
 • Yatırım Fonlarının Risk Paylaşım Esasına Göre Kullanımı ve Fıkhî Tahlili
3. Tebliği Sunan: Dr. Okan ACAR & Murat ALABACAK
Kuveyt Türk Katılım Bankası
 • Konvansiyonel finansmana alternatif bir ürün önerisi: Tedarikçi Finansmanı Ürünü
17:00 – 18:30 / ARA
18:10 – 19:40 / 4. Oturum: İSLAMİ FİNANSAL OKUR-YAZARLIK
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA
İstanbul Üniversitesi & İSİFAM Müdürü
1. Tebliği Sunan: Asst. Prof. Dr. Dalal Aassouli
Hamad bin Khalifa University
 • Islamic Financial Literacy in Gulf Countries
2. Tebliği Sunan: Dr. Hety Budiyanti
Universitas Negeri Makassar
 • Islamic Financial Literacy in South East Asia
3. Tebliği Sunan: Doç. Dr. Şakir Görmüş & Araş. Gör. Mervan SELÇUK & Araş. Gör. Salih ÜLEV & Araş. Gör. Hakan ASLAN
Sakarya Üniversitesi
 • Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Mevcut Durumu: Karşılaştırmalı Analiz ve Politika Önerileri

Etkinlik İmkanları

Sağlanan Diğer İmkanlar

Detaylı bilgi
Otel ve restoran

Detaylı bilgi
Ulaşım

Detaylı bilgi

Sponsorlar