13. Yıl
 • 13. Prof. Dr. Sabahaddin Zaim
  İslam ve Ekonomi Sempozyumu
  11 Aralık 2021, İstanbul Üniversitesi / Rektörlük Doktora Salonu
 • Covid-19 Dönemi ile Tarihten Günümüze Piyasa Müdahalelerinde
  İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulamaları
  Temasıyla
 • On Üçüncü Uluslararası
  Prof. Dr. Sabahaddin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu
  11 Aralık 2021, İstanbul Üniversitesi / Rektörlük Doktora Salonu

Genel bakış

Sempozyum Hakkında

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu dizisinin birbirleriyle ilintili iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, İslam ekonomisinin genelde bütün insanlığın ve özelde İslam toplumlarının yaşadıkları iktisadi ve sosyo-ekonomik krizlerin aşılması için önerdiği klasik ve modern kurumsal stratejilerin tekrar keşfedilmesine bilimsel katkı sağlamaktır. İkincisi ise, İslam ekonomisini, iktisadi aktörlerin etkinlik ve eşitliği bir arada gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları normatif aklı sağlayan yegâne iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır.

13. İslam ve Ekonomi Sempozyumu “Covid-19 Dönemi ile Tarihten Günümüze Piyasa Müdahalelerinde İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulamaları” temasıyla 11 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Salonundan canlı yayınla gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Programı Canlı Yayın Linki

Covid-19 Dönemi ile Tarihten Günümüze Piyasa Müdahalelerinde İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulamaları

10:00 – 11:00 / AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ
AK Parti Genel Başkan Vekili
 • 10:00 – 10:15
Rıdvan DURAN
İKDER Başkanı
 • 10:15 – 10:25
Prof. Dr. Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü
 • 10:25 – 10:35
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı
 • 10:35 – 10:45
Dr. Mehmet MUŞ (Katılımları dahilinde)
T.C. Ticaret Bakanı
 • 10:45 – 11:00
11:30 – 12:30 / ARA
11:30 – 12:30 / 1. Oturum: COVİD-19 VE TÜRKİYE EKONOMİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer BOLAT
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir KAYACAN
İstanbul Üniversitesi
 • Covid-19 Salgınının Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Lokman GÜNDÜZ
FSMV Üniversitesi İİBF Dekanı
 • Covid-19 Sürecinde Enflasyonla Mücadele ve Fiyat İstikrarı
Mustafa Berk ERDAL
Ekonomist
 • Covid-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri ile Mücadelede İslami Finans Kurumları
12:30 – 13:00 / ARA
13:00 – 14:30 / 2. Oturum: İSLAM İKTİSAT TARİHİNDE PİYASA MÜDAHALELERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer KARAOĞLU
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Erdem
Erciyes Üniversitesi
 • Ahilik Geleneğinde Piyasanın İşleyişi: Sivil bir Düzenleme ve Denetleme Örneği
Doç. Dr. Abdurrahman YAZICI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Zorunlu Hallerde İslam İktisadında Piyasa Müdahalesi
Doç. Dr. Cem KORKUT
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Vakıf Kurumu ve Fiyat İstikrarı
Dr. Mücahit ÖZDEMİR
Sakarya Üniversitesi
 • İslami Sosyal Finans Uygulamaları ve Piyasa Etkisi

Etkinlik İmkanları

Sağlanan Diğer İmkanlar

Detaylı bilgi
Otel ve restoran

Detaylı bilgi
Ulaşım

Detaylı bilgi

Covid-19 Dönemi ile Tarihten Günümüze Piyasa Müdahalelerinde İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulamaları