• On Birinci Uluslararası
  İslam ve Ekonomi Sempozyumu
  7 Aralık 2019, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve Kültür Merkezi
 • Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı
  Bir Türkiye Ekonomisi Modeli
  Temasıyla
 • On Birinci Uluslararası
  İslam ve Ekonomi Sempozyumu
  7 Aralık 2019, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve Kültür Merkezi

Genel bakış

Sempozyum Hakkında

11’inci Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu Türkiye ekonomisi için uygulanabilir ve somut öneriler geliştirilmesine yönelik olarak, “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” teması ile hazırlanmıştır. 4 temel alanda (İktisat Tarihi, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Finansal Piyasalar ve Sosyal Politika) uzman ve yetkin akademisyenler koordinatörlüğünde uygulamaya yönelik geliştirilmiş proje önerilerinin müzakeresinin ve tanıtımının yapılması üzerine İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ve İstanbul Üniversitesi program sahipliğinde 7 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu’nun ana hedefi; Ahlak ve adaleti merkeze alan bir perspektifle Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilerek analiz edilmesi, teorik ve pratik yönleri ile iktisadi sistemin işleyişinin yeniden ele alınması ve nihayetinde sürdürülebilir, adil ve paylaşımcı niteliklere haiz bir Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceğine yönelik teorik zemini kuvvetli, pratik açıdan rasyonel ve uygulanabilir model önerilerinin geliştirilmesidir. Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde organize edilmektedir ve her iki dilde de tercüme hizmeti sunulmaktadır.

Sempozyum Programı 2019 Özet Kitapçığı

Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli

09:00 – 10:00 / KAYIT & AÇILIŞ KOKTEYLI
10:00 – 11:30 / AÇILIŞ KONUŞMALARI
Mustafa BOLAT
İKDER Başkanı
 • 10:00 – 10:10
Prof. Dr. Mahmut Ak
İstanbul Üniversitesi Rektörü
 • 10:10 – 10:30
Dr. Berat ALBAYRAK
T.C. Hazine ve Maliye Bakanı
 • 10:30 – 11:30
11:30 – 13:00 / 1. Oturum: İslam İktisat-Finans Tarihi Tecrübesi: Tespit ve Öneriler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat MURAT
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü
Tebliğ Sunan: Doç. Dr. Ömer KARAOĞLU
İstanbul Üniversitesi
 • İslam İktisat-Finans Tarihi Tecrübesi: Tespit ve Öneriler
Tebliğ Sunan: Doç. Dr. Hüseyin AL
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • İslam İktisat-Finans Tarihi Tecrübesi: Tespit ve Öneriler
Prof. Dr. Abdul Azim ISLAHI
ISDB & King Abdulaziz University
 • Müzakereci
Prof. Dr. Mehmet BULUT
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Müzakereci
Prof. Dr. Hamdi GENÇ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Müzakereci
Prof. Abdülkadir BULUŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Müzakereci
Doç. Dr. Süleyman KAYA
İstanbul Üniversitesi
 • Müzakereci
13:00 – 14:00 / Öğle Yemeği
14:00 – 16:30 / 2. Oturum: Finansal Sistemin Yeniden İnşası
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mehmet Babacan
İstanbul Medipol Üniversitesi & T.C. Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi
1. Tebliği Sunan: Prof. Dr. Mehmet SARAÇ
İstanbul Ünivesitesi
 • Paylaşımcı, Sorumlu ve Faize Bağımlı Olmayan Bir Finansal Sistem İnşası
2. Tebliği Sunan: Doç. Dr. Davut Pehlivanlı & Evren YAŞAR
İstanbul Ünivesitesi
 • Faizsizlik Prensibi Çerçevesinde Değerlendirme ve Öneriler: Risk Yönetimi, Tasarruf ve Altın, Faizsiz Ekonomi
Prof. Omneya ABDELSALAM
Durham & HBKU University
 • Müzakereci
Prof. Dr. Ahmet Faruk AYSAN
İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Müzakereci
Prof. Dr. Monzer KAHF
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Müzakereci
Prof. Dr. Servet BAYINDIR
İstanbul Üniversitesi
 • Müzakereci
Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ
İstanbul Üniversitesi
 • Müzakereci
Dr. Yakup ASARKAYA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Müzakereci
Dr. Hylmun IZHAR
Islamic Research and Training Institute IRTI
 • Müzakereci
Hüsnü TEKİN
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Müdürü
 • Müzakereci
Dr. Murat TURGUT
İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Müzakereci
Murat ÇOBANOĞLU
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Müzakereci
16:30 – 16:40 / Ara
16:40 – 18:00 / 3. Oturum: Türkiye Ekonomik Büyümesi ve Kalkınması
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necdet ŞENSOY
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Tebliğ Sunan: Prof. Dr. Hasan VERGİL
İstanbul Üniversitesi
 • Türkiye Ekonomik Büyümesi ve Kalkınması
Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Müzakereci
Prof. Dr. Faik ÇELİK
Kocaeli Üniversitesi
 • Müzakereci
Doç. Dr. Bekir KAYACAN
İstanbul Üniversitesi
 • Müzakereci
Doç. Dr. Hüseyin KAYA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Müzakereci
18:00 – 18:10 / Ara
18:10 – 19:40 / 4. Oturum: Daha Adil Bir Türkiye için Sosyal Politika Uygulamalarını Basamaklandırma
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Özdemir
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü
Tebliğ Sunan: Doç. Dr. Faruk TAŞÇI
İstanbul Üniversitesi
 • Daha Adil Bir Türkiye için Sosyal Politika Uygulamalarını Basamaklandırma
Prof. Dr. Sayım YORĞUN
İstanbul Üniversitesi
 • Müzakereci
Prof. Dr. Zeki PARLAK
İstanbul Üniversitesi
 • Müzakereci
Doç. Dr. Mehmet Fatih AYSAN
İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Müzakereci
Doç. Dr. Orhan KOÇAK
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
 • Müzakereci
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KUCUR
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
 • Müzakereci
Dr. Nergis DAMA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Müzakereci
19:40 – 21:30 / Gala Yemeği

Etkinlik İmkanları

Sağlanan Diğer İmkanlar

Detaylı bilgi
Otel ve restoran

Detaylı bilgi
Ulaşım

Detaylı bilgi

Sponsorlar