10. YIL
 • 21. Yüzyılda İslam Ekonomisini
  Yeniden Düşünmek
  (Teoride ve Pratikte)
 • Onuncu Uluslararası
  İslam ve Ekonomi Sempozyumu
  8-9 Aralık 2018, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
 • 21. Yüzyılda İslam Ekonomisini
  Yeniden Düşünmek
  (Teoride ve Pratikte)
 • Onuncu Uluslararası
  İslam ve Ekonomi Sempozyumu
  8-9 Aralık 2018, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

Genel bakış

Sempozyum Hakkında

’21. YÜZYILDA İSLAM EKONOMİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK’ başlığını taşıyan bu Uluslararası Sempozyum birbirleriyle ilintili iki temel amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Birincisi, İslam ekonomisinin genelde bütün insanlığın ve özelde İslam toplumlarının yaşadıkları iktisadi ve sosyo-ekonomik krizlerin aşılması için önerdiği klasik ve modern kurumsal stratejilerin tekrar keşfedilmesine bilimsel katkı sağlamaktır. İkincisi ise, İslam ekonomisini, iktisadi aktörlerin etkinlik ve eşitliği birarada gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları normatif aklı sağlayan yegâne iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır.

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, İslam İktisadı alanında gündeme getirilmesinin gereğine inandığı konularda, nitelikli ve saygın bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla, İstanbul İktisatçılar Derneği’nin bilimsel bir etkinliği olarak tasarlanmıştır. Sempozyum’da her yıl farklı bir iktisadi veya sosyal sorun ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Sempozyuma aralarında akademisyenler, işadamları, entellektüeller, bürokratlar ve sivil toplum kurumları temsilcileri gibi toplumun geniş kesimlerinden katılım sağlanmaktadır. Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde organize edilmektedir ve Sempozyum süresince her iki dilde de tercüme hizmeti sunulmaktadır.

Sempozyum Programı Bildiri Özetleri Kitapçığı 2018

İSLAM EKONOMİSİNİN TEORİK ve KURUMSAL TEMELLERİ

09:00 – 09:30 / Kayıt & Açılış Kokteyli
09:30 – 11:00 / Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Taner Akan
Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı
 • 09:30 – 09:40
Prof. Dr. Mahmut Ak
İstanbul Üniversitesi Rektörü
 • 09:40 – 09:50
Şekib Avdagiç
İstanbul Ticaret Odası Yön. Kurulu Başkanı
 • 09:50 – 10:00
Nurettin Nebati
T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
 • 10:00 – 10:15
Dr. Mehmet Kasapoğlu
T.C. Gençlik ve Spor Bakanı
 • 10:15 – 10:30
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkan Vekili
 • 10:30 – 11:00
11:00 – 11:40 / Açılış Konferansı
Prof. Dr. Abbas Mohammad Mirakhor
Emekli Ekonomi Profesörü
 • 11:20 – 12:00
 • Ideal Islamic Economy
11:40 – 11:50 / Ara
11:50 – 13:30 / 1 Oturum: İslam Ekonomisi (İE) Metodoloji ve Etik
Oturum Başkanı: Prof. Necdet Şensoy
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Zafar Iqbal
National University
 • Ethical Foundations of Crisis and Economic Stability in Islam (Tentative)
Prof. Dr. Mehmet Asutay
Durham University
 • Re-Imagining and Re-Constituting Islamic Economics: New Horizons Beyond Islamic Finance
Prof. Dr. Monzer Kahf
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Ethic Values in Economics
13:30 – 14:30 / Öğle Yemeği
14:30 – 16:30 / 2 Oturum: İktisatta Yeni Paradigma Arayışları ve İslam’da İktisat Politikası
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mehmet Babacan
||T.C. Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi
Dr. Hylmun Izhar
Islamic Research and Training Institute IRTI
 • Millenials Economics: Muslims Perspective
Prof. Dr. Muhammad Ayub
Riphah International University
 • Exploring Islamic Economics and Finance: The Institutional Economics and Beyond the Market Economy
Prof. Dr. Rukhsana Kalim
University of Management and Technology
 • Options and Challenges of Islamic Fiscal Policy; The Way to Look Forward
Dr. Zaheer Anwer
University of Lahore & INCEIF
 • Monetary Policy and Full Employment in Islamic Economics
16:30 – 16:45 / Ara
16:45 – 17:30 / İslam İktisadı ve Finansı Öğrenci ve Araştırmacıları Özel Oturumu
Prof. Dr. Mehmet Asutay
Durham University
 • Dünyada İslam İktisadı ve Finansı Eğitim Fırsatları ve Araştırma Alanları

İSLAM EKONOMİSİNİN UYGULAMA DİNAMİKLERİ

10:00 – 10:45 / Açılış Konferansı
Prof. Dr. Masudul Alam Choudry
Trisakti University
 • Islamic Economics As Transdisciplinary Metascience; The Abstracto-Empirical Framework
10:45 – 11:45 / 1 Oturum: Asr-ı Saadetten Osmanlıya İslam İktisadı Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat Murat
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sabri Orman
T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi
 • İslam İktisat Felsefesi
Doç. Dr. Ömer Karaoğlu
İstanbul Üniversitesi
 • Osmanlı İktisadi - Mali Uygulamalarının Şer'iliği Tartışması: Üç Tarz-ı Tevil
11:45 – 12:00 / Ara
12:00 – 13:00 / 2 Oturum: Osmanlı İmparatorluğu ve İslam İktisadı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Coşkun Çakır
İstanbul Şehir Universitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Abdul Azim Islahi
ISDB & King Abdulaziz University
 • Ottoman Sources of the History of Islamic Economic Thought
Doç. Dr. Süleyman Kaya
Sakarya Üniversitesi
 • Osmanlı Toplumunun Geliştirdiği Finansman Yöntemleri
13:00 – 14:00 / Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 / 3 Oturum: İslam İktisadında Uygulama Çeşitliliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murteza Bedir
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Dr. Abdulazeem Abozaid
Hamad Bin Khalifa University
 • Product Development in Islamic Finance & Social Responsibility
Prof. Dr. Servet Bayındır
İstanbul Üniversitesi
 • İslami Bankacılıkta Uygulanan Çağdaş Finansal Ürünler SUKUK ve Teverruk
Prof. Dr. Fuadah Johari
University Sains Islam Malaysia
 • Liquidity Issues and Cash Waqf Contribution in Malaysian Perspectives: An Analysis and A Way Forward
Dr. Recep Bildik
Borsa İstanbul A.Ş.
 • Borsa İstanbul’daki İslami Finans Ürünleri ve Çalışmaları
16:00 – 18:00 / BOĞAZ GEZİSİ
18:00 – 21:00 / GALA YEMEĞİ

Etkinlik İmkanları

Sağlanan Diğer İmkanlar

Detaylı bilgi
Otel ve restoran

Detaylı bilgi
Ulaşım

Detaylı bilgi

Sponsorlar